Våra öppettider

Expeditionen har öppet mellan kl. 06.30-18.00. Personalscheman utformas och anpassas efter familjernas behov för att säkerställa en god personaltäthet i förhållande till antal barn under olika tider på dagen.