Norlandia Förskolor Expeditionen

Norlandia Förskolor Expeditionen erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Expeditionen ligger i området Hästberg i Falun och erbjuder 88 förskoleplatser fördelade på tre avdelningar. Förskolan inryms i en nyrenoverad fristående fastighet med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi har en stor gård med planteringar och utomhusleksaker där våra barn vistas dagligen.

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.